Reklamační řád

Nyní jste: Úvodní strana » Reklamační řád

1. — Zákazník je oprávněn reklamovat rozsah služeb, kvalitu služeb a výši účtované ceny.

2. — Reklamace se provádí elektronickou formou zasláním e-mailu s popisem reklamace na e-mail .

3. — Reklamaci nelze uplatnit, pokud zákazník porušil nebo porušuje některé ustanovení obchodních podmínek.

4. — Reklamace musí obsahovat dostatečný popis problému, údaj o čase (např. uvedením kdy se problém začal projevovat), seznam služeb, kterých se reklamace týká (např. jméno domény, adresa e-mailové schránky nebo jiný přihlašovací údaj).

5. — Reklamace se vyřizuje v zákonem stanovených lhůtách, obvykle ale mnohem dříve a to s ohledem ke složitosti a technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace.

6. — Reklamaci vyúčtování ceny je zákazník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne odeslání vyúčtování, jinak právo zanikne. Reklamaci vyúčtování ceny nemá odkladný účinek na splatnost služeb a zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši a v termínu splatnosti. V případě kladného posouzení reklamace bude zákazníkovi přeplatek následně vrácen.

7. — O výsledku reklamace bude zákazník informován elektronickou formou zasláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu.

Zákaznická podpora

PO—PÁ 9-18 hod.

E-mail:
Tel.: +420 775 556 651

Než zavoláte, podívejte se prosím, jestli na Váš dotaz nenaleznete odpověď v naší nápovědě.

Registrace domény

©2024 Software Praha s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
webhosting | registrace domény | akce | mapa stránek

VISA VISA electron Mastercard Mastercard Maestro

Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou v Kč bez DPH 21%.