GDPR

Nyní jste: Úvodní strana » GDPR

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Úplné znění.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Software Praha s.r.o., se sídlem Konstantinova 1483/24, 149 00 Praha 4, IČ 29031974, vedená Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 161403.

Právo na informace

Na požádání vám oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@ehosting.cz, kde jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám uplatnit vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Pokud navštívíte naše webové stránky, zaznamená webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají i tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci objednání služeb přes naše webové stránky. Osobní údaje získáváme také při osobní či telefonické komunikaci (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail). Tato data zpracováváme v elektronické podobě.

Použití a postoupení osobních údajů

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb - registrace domén

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, titul, telefon, adresa bydliště, datum narození.

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění registrace domén předáváme vaše údaje pro registraci domén registrátorů, se kterými spolupracujeme. Jedná se o veškeré údaje, které vyžaduje daný registr doménového jména pro platnou registraci domény. Registrátoři, kterým předáváme vaše údaje, jsou: INTERNET CZ, a.s., Webglobe, s.r.o. a TELE3 s.r.o.. Údaje předáváme registrátorům pouze za účelem registrace vámi vybraného doménového jména.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené v obchodní dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo po dobu, po kterou budete naším klientem a následně po dobu 5 let poté, co naším klientem přestanete být.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@ehosting.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů nebo vymazání údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve lhůtě 30 dní ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz

Vaším dalším právem je právo na výmaz. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Zákaznická podpora

PO—PÁ 9-18 hod.

E-mail:
Tel.: +420 775 556 651

Než zavoláte, podívejte se prosím, jestli na Váš dotaz nenaleznete odpověď v naší nápovědě.

Registrace domény

©2024 Software Praha s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
webhosting | registrace domény | akce | mapa stránek

VISA VISA electron Mastercard Mastercard Maestro

Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou v Kč bez DPH 21%.